windestate logo


Polska Federacja Rynku Nieruchomości
Federacja skupiająca stowarzyszenia zarządców nieruchomości oraz stowarzyszenia pośredników w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawców majątkowych.

Portal Fagora.pl
Oficjalny serwis Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, którego celem jest prezentacja ofert nieruchomości z całej Polski.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest praca na rzecz tworzenia nowych zapisów prawnych oraz zwiększenia społecznej świadomości w zakresie energii odnawialnej a szczególnie energetyki wiatrowej.

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
Celem Federacji jest działanie na rzecz integracji i rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich
SGP zrzesza inżynierów i techników z zakresu geodezji i kartografii oraz popularyzuje tą dziedzinę w społeczeństwie.

Zachodniopomorska Geodezyjna Izba Gospodarcza
Do zadań Izby należy m. in. reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych geodetów, wspieranie inicjatyw gospodarczych, jak również aktywne uczestnictwo we wszelkich pracach legislacyjnych związanych z problematyką geodezji i kartografii oraz działalności gospodarczej.