windestate logo

Wind Estate jest firmą, którą założył Andrzej Kamrowski. Właściciel od początku swojej kariery zwodowej związany jest z rynkiem nieruchomości. Początkowo jako geodeta a dalej poprzez 13 letni okres pracy na stanowisku dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim Szczecina i wieloletni okres prowadzenia jednego z większych prywatnych biur obrotu nieruchomościami i biura wycen nieruchomości*, które prowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego. W roku 2008 profil działalności został uzupełniony o zagadnienia zwiazane z energią odnawialną - głównie energetykę wiatrową.

*rzeczoznawca majątkowy Marianna Kamrowska, która licencję nr 855 uzyskała jako jedna z pierwszych w roku 1994.