Wind Estate

Nasze biuro zajmuje się szeroko pojętą obsługą nieruchomości, od wycen po zarządzenie i geodezję, więcej szczegółow w dziale oferta.

Zapraszamy do kontantu
wiatraki zima

O nas

Wind Estate obsługa nieruchomości — świadczymy usługi w zakresie wycen, geodezji i zarządzania nieruchomościami. Nasze ponad trzydziestoletnie doświadczenie pozwala nam zagwarantować Państwu wysoki standard świadczonych usług. W naszej działalności stawiamy na jakoś i profesjonalizm świadczonych usług, które zapewnia znajomość lokalnego rynku i wysokie kwalifikacje. Zapewniamy Państwu poczucie całkowitego bezpieczeństwa w sprawach związanych z naszymi usługami dzięki ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu w ramach świadczonych usług.

wiatraki

Oferujemy

Wycena

W zależności od celu wyceny przygotowujemy:

 • operaty szacunkowe, które są dokumentami urzędowymi,
 • ekspertyzy nieruchomości,
 • analizy rynku nieruchomości,
 • pisemne opinie,

ponadto oferujemy:

 • doradztwo inwestycyjne
 • badanie stanu prawnego nieruchomości

Zarządzanie

Oferujemy zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkaniowymi oraz komercyjnymi. Nasz zespół to ludzie z wieloletnim doświadczeniem. Gotowi jesteśmy służyć Państwu pomocą oraz szybko reagować w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów, doradzać w sprawach formalno–prawnych, technicznych i ekonomiczno–finansowych nad utrzymaniem nieruchomości wspólnej.

Dla sprawnego funkcjonowania każdej wspólnoty zapewniamy:

 • organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej, ustalenie stanu prawnego nieruchomości
 • ubezpieczenie nieruchomości wspólnej
 • kompleksowa obsługa obowiązkowego zebrania właścicieli nieruchomości
 • prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przygotowywanie planów gospodarczych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • windykacja należności
 • rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • zlecanie przeglądów nieruchomości zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego
 • zapewnienie dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci
 • utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości
 • usuwanie awarii i ich skutków
 • doradzanie i analizowanie różnego rodzaju procedur w zakresie optymalizacji kosztów eksploatacyjnych

Geodezja

W ramach usług geodezyjnych oferujemy między innymi:

 • podziały nieruchomości (geodezyjny podział działki ewidencyjnej)
 • Wznowienia znaków i wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości
 • Mapy do celów projektowych
 • Tyczenie obiektów budowlanych (budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi)
 • Inwentaryzacja powykonawcza budynków
 • Geodezyjna obsługa inwestycji